DISHWASHER 220V 60HZ 12 SETS OC-XWJ12-22

DISHWASHER 220V 60HZ 12 SETS OC-XWJ12-22